Warszawa Gdańsk Bytom
Biuro Karier

Ile godzin praktyk muszę odbyć?

 Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia (z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość) oraz studenci studiów jednolitych magisterskich, którzy rozpoczęli studia po roku akademickim 2008/2009 i do roku akademickiego 2016/2017 (włącznie), są zobowiązani do odbycia praktyk studenckich w następującym wymiarze godzin:

 • Wydział Informatyki (kierunek: Informatyka) w Warszawie, Gdańsku  - 160 godzin; 
 • Wydział Kultury Japonii (kierunek: Kulturoznawstwo) w Warszawie - 120 godzin; 
 • Wydział Sztuki Nowych Mediów (kierunek: Architektura Wnętrz) w Warszawie - 200 godzin; 
 • Wydział Sztuki Nowych Mediów (kierunek: Grafika) w Warszawie - 120 godzin; 
 • Wydział Sztuki Nowych Mediów (kierunek: Grafika) w Gdańsku - 120 godzin; 
 • Wydział Zarządzania Informacją (kierunek: Zarządzanie) w Warszawie - 120 godzin.

 

2.  Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia (z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość) oraz studenci studiów jednolitych magisterskich, którzy rozpoczęli studia od roku 2017/2018 do 2018/2019, są zobowiązani do odbycia praktyk studenckich w następującym wymiarze godzin:

 • Wydział Informatyki (kierunek: Informatyka) w Warszawie i Gdańsku - 160 godzin; 
 • Wydział Kultury Japonii (kierunek: Kulturoznawstwo) w Warszawie - 120 godzin; 
 • Wydział Sztuki Nowych Mediów (kierunek: Architektura Wnętrz) w Warszawie - 200 godzin; 
 • Wydział Sztuki Nowych Mediów (kierunek: Grafika) w Warszawie - 120 godzin; 
 • Wydział Sztuki Nowych Mediów (kierunek: Grafika) w Gdańsku - 120 godzin;  Wydział Zarządzania Informacją (kierunek: Zarządzanie informacją) w Warszawie - 480 godzin. 

3.  Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia (z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość) oraz studenci studiów jednolitych magisterskich, którzy rozpoczęli studia w roku 2018/2019, są zobowiązani do odbycia praktyk studenckich w następujących wymiarach czasowych:

 

 • Wydział Informatyki (kierunek: Informatyka) w Warszawie - 160 godzin; 
 • Wydział Informatyki (kierunek: Informatyka) w Gdańsku - 480 godzin; 
 • Wydział Kultury Japonii (kierunek: Kulturoznawstwo) w Warszawie - 480 godzin; 
 • Wydział Sztuki Nowych Mediów (kierunek: Architektura Wnętrz) w Warszawie - 200 godzin; 
 • Wydział Sztuki Nowych Mediów (kierunek: Grafika) w Warszawie - 120 godzin; 
 • Wydział Sztuki Nowych Mediów (kierunek: Grafika) w Gdańsku - 120 godzin; Wydział Zarządzania Informacją (kierunek: Zarządzanie informacją) w Warszawie - 480  godzin. 

4.  Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia (z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość) oraz studenci studiów jednolitych magisterskich, którzy rozpoczęli studia od roku 2019/2020, są zobowiązani do odbycia praktyk studenckich w następujących wymiarach czasowych:

 • Wydział Informatyki (kierunek: Informatyka) w Warszawie - 160 godzin; 
 • Wydział Informatyki (kierunek: Informatyka) w Gdańsku - 480 godzin; 
 • Wydział Kultury Japonii (kierunek: Kulturoznawstwo) w Warszawie - 480 godzin; 
 • Wydział Sztuki Nowych Mediów (kierunek: Architektura Wnętrz) w Warszawie - 200 godzin; 
 • Wydział Sztuki Nowych Mediów (kierunek: Grafika) w Warszawie - 120 godzin; 
 • Wydział Sztuki Nowych Mediów (kierunek: Grafika) w Gdańsku - 120 godzin;  Wydział Zarządzania Informacją (kierunek: Zarządzanie informacją) w Warszawie - 960  godzin.

 

Jakie dokumenty potrzebne są do odbycia praktyk?

Czasami Pracodawca wymaga skierowania na praktyki, znajduje się ono w dziale dokumenty, wypełnij je przynieś do Biura Praktyk Studenckich. 

 

 

Dlaczego nikt mi nie odpowiada na e-maile?

Nie odpowiadamy w przypadkach, gdy treść jest trywialna, również gdy odpowiedź na pytanie znajduje się w FAQ lub na stronie o praktykach. Generalnie, zanim zadają Państwo jakieś pytanie proszę sprawdzić, czy odpowiedzi nie ma w regulaminie, bądź w FAQ. W przeciwnym przypadku prosimy czekać cierpliwie na odpowiedź.

Jakie umowy są zaliczane na poczet praktyk?

Każda umowa o pracę,  umowa o dzieło, zlecenie jest uwzględniana, jak również zaliczany jest wolontariat.
W przypadku zaliczania praktyki wyżej wymienionymi umowami muszą być one udokumentowane. W przypadku zaliczania praktyk w taki sposób, prosimy o dostarczenie, oprócz sprawozdania, również kopii umów.

Gdzie znajdę sprawozdanie i co mam z nim zrobić?

Sprawozdanie znajduje się w dziale Dokumenty, musi ono być wypełnione przez firmę udzielającą praktyki lub zatrudnienie i przyniesione niezwłocznie po zakończeniu praktyk.

Jakie są konsekwencje nie odbycia praktyk?

Student/Studentka nie otrzyma absolutorium, jak również nie zostanie dopuszczony/a do obrony pracy dyplomowej.

Procedura kwalifikacyjna na praktyki?

Firmy udzielające praktyk mają swoje wymagania, które przyszły praktykant musi spełnić, dlatego też czasami przeprowadzamy rozmowę kwalifikacyjną, w celu sprawdzenia czy dany student/studentka dane wymagania spełnia.

Jak zapisać się na praktykę umieszczoną na biurze karier?

Jeśli oferta pochodzi z biurkarier proszę bezpośrednio kontaktować się z firmą i rozpocząć praktyki.

Czy studenci studiów internetowych muszą odbyć praktyki?

Tak.

Ile trwają praktyki?

Proszę przeczytać regulamin praktyk studenckich. Wymiar praktyk zależy od Wydziału oraz roku w którym rozpocząłeś/ęłaś studia.

Do każdego CV należy dołączyć klauzulę o zezwoleniu na przetwarzanie danych osobowych.

Bez dodania klauzuli CV często zostaje zignorowane przez pracodawcę; nie może on wykorzystać CV w procesie rekrutacji.

Procedura zaliczenia praktyk

1. Pobrać i wypełnić druk sprawozdania - dostępny w dziale dokumenty. (Nie wypełniać rubryki ilości godzin)

2. W przypadku zaliczenia na podstawie wszelkich umów, należy sporządzić kopię umowy i załączyć do sprawozdania. 

W przypadku umów o dzieło/pracę - mogą to być umowy z kilku miesięcy

3. Z kompletem powyższych dokumentów prosimy przychodzić w godzinach przyjęć biura.

4. W razie jakichkolwiek wątpliwości najpierw prosimy przeczytać dział FAQ i Regulamin - informujemy, iż nie będziemy odpowiadać na pytania, na które odpowiedź znajduje się w powyższych działach.

Wypełnienie sprawozdania z praktyk

Sprawozdanie z praktyk, musi być wypełnione  w sposób staranny. Nieczytelne sprawozdanie nie będzie rozliczane.

Czy mogę odbyć praktyki niezwiązane z kierunkiem studiów

Temat praktyk musi być związany z tematyką i programem kierunku studiów.

Jeśli jesteś studentem IT i chcesz odbyć praktyki np. jako sprzedawca w kwiaciarni, to takie praktyki nie zostaną rozliczone.Jeśli zaś praktykujesz jako sprzedawca w firmie komputerowej zajmującej się sprzedażą sprzętu komputerowego lub świadczeniem innych usług informatycznych - takie praktyki zostaną pozytywnie zaliczone.

 Jeśli jesteś studentem Kultury Japonii wystarczy, że odbędziesz praktyki w Instytucji związanej z szerzeniem kultury (kino, szkoła podstawowa, biblioteka itp. )

Czy mogę odbyć praktyki w kilku firmach?

Tak, można odbyć praktyki w kilku firmach. Np. jeśli wymiar praktyk wynosi 120h, można odbyć je w trzech firmach po 40h. 

Rozpocząłem studia w 2008 roku, wznowiłem studia w 2010 r. czy praktyki są obowiązkowe?

Tak. Praktyki są obowiązkowe. Student, który decyduje się na urlop dziekański musi mieć świadomość konieczności nadrobienia braków programowych i studiowania według nowego programu.

Do kiedy należy rozliczyć praktyki ?

Praktyki należy rozliczyć jak najszybciej po ich ukończeniu. Jeśli praktyki odbyłeś  w kwietniu - praktyki muszą być rozliczone do końca najbliższego kwartalu (czyli czerwca). Proszę pamiętać, że niestosowanie się do tej zasady uniemożliwi Państwu rozliczenie praktyk.

Praktyki wakacyjne będą rozliczane w październiku.

Loga: Kapitał Ludzki, PJWSTK, Europejski Fundusz Społeczny
 
Projekt „Uczelnia bliżej biznesu – absolwent bliżej pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego